•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Derneğimizin 2010 yılı faaliyetlerini değerlendirmek, 2011 yılı faaliyetlerini görüşmek ve bu faaliyetlerin ileriye yönelik projeksiyonunu yapmak üzere 4 ile 6 Mart 2011 tarihleri arasında Ankara’da Genel Merkezimiz, Şubelerimiz ile Kırım Vakfı ve Emel Kırım Vakfı’nın yöneticilerinin katıldığı bir istişare toplantısı yapıldı.

  Açış konuşmasını Genel Başkan Yardımcılarımızdan Murteza Esenkal’ın yaptığı toplantının 1. bölümünde Şube Başkanlıklarımızın faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapıldı. İstanbul Şube Sekreterimiz Hasan Şener, Kocaeli Şube Başkanımız Suavi Oktay, Gebze Şube Başkanımız Şerife Orak, Konya Şube Başkanımız Fikret Seyfi Kaçar, Ceyhan Şube 2. Başkanımız Murat Kandemir, Yalova Şube Başkanımız Zeki Ertürk, Çorlu Şube Başkanımız İsmail Tonguç, Tekirdağ Şube Başkanımız Fatih Erge, Bandırma Şube Başkanımız Edin Özbek, Mersin Şube Başkanımız Orhan Oğuz Çatalkaya, Gölbaşı-Ballıkpınar Şube Başkanımız Rıfat Baybörü, Seydişehir Şube Başkanımız Mustafa Sarıkamış, Aksaray Şube Başkanımız Ahmet Tura, Nevşehir Temsilcimiz Hacı Mehmet Şahin  tarafından 2010 yılı Şube faaliyetleri ve 2011 yılı planlanan çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.  
  Bulgaristan’daki Kırım Tatarlarının faaliyetleri ile bilgilendirme Cevdet Tahiroğlu, İnternet çalışmaları ile bilgilendirme ise Özgür Karahan tarafından yapılırken, Genel Merkezimiz 2010 yılı Faaliyetlerine yönelik sunum Genel Sekreterimiz Tuncer Kalkay tarafından yapıldı. Toplantıya katılan Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay ise Kırım Tatar Milli Meclisinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
  Toplantının 2. Bölümü, Kırım Ahali Cumhuriyetinin 2017 yılındaki 100. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle, 2017 yılına kadar yapılacak  çalışmaların hedefi, faaliyet türleri, teşkilatlanma kapsamı ve ilke çalışma programının belirleneceği “Strateji-2017 Belgesi ve Eylem Planı”na ayrıldı. Vatan Kırım ve Vatan Kırım’daki Kırım Tatarlarının yapısına yönelik sayısal değerlendirme Genel Sekreterimiz Tuncer Kalkay tarafından yapıldıktan sonra, “Strateji Belgesi-2017” ile ilgili taslak Genel Başkan Yardımcımız Namık Kemal Bayar tarafından sunuldu. Bilkent Üniversitesi Uluslarası İlişkiler Bölümünden Doç Dr. Hakan Kırımlı tarafından da konu ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.
  “Strateji 2017” ile ilgili fikir teatisinin tamamlanmasının ardından, taslak strateji belgesinin oluşturulması için çalışma grubu belirlenerek, taslak strateji belgesinin hazırlanması için çalışma grubuna 6 aylık süre tanındı.
  Toplatının son gününde “Genel Merkez ve Şubelerinin faaliyetlerini yeknesak ve koordine bir şekilde yürütebilmesi için yapılabilecekler, Genel Merkez ve Şubelerinin etkinlik ve etkisinin arttırılması, tanıtımı, Genel Merkez ve şubeler arasında işbölümü, Diğer Kırım Tatar STK’ları ile ilişkiler, Türkiye’de yürütülecek diğer faaliyetlerin türleri ve yöntemlerinin belirlenmesi” konusunda tartışmalar yapıldıktan sonra, hazırlanan, toplantı sonuç bildirgesi aşağıda yer aldığı şekli ile kabul edildi.
    
  Qırım Cemiyeti Umumiy Merkezi ve Şubeleri
  Qırım Vaqufu ve Emel Qırım Vaqufu
  İstişare Toplaşuvu
  Netice Beyannamesi
  Qırım Cemiyeti Umumiy Merkezi ve Şubeleri ile Qırım Vaqufu ve Emel Qırım Vaqufu 4 -6 Mart 2011 tarihinde Anqarada toplanaraq şu qararlarnı aldılar:
  1-Qırım Cemiyeti Umumiy Merkezi ve Şubeleri Qırım Tatar Milliy Qurultayı ve Qırım Tatar Milliy Meclisinin prensipleri ve qararları boyunca milliy meselemizğe hizmet etmeğe devam etecektir.
  2-Qırım Tatar medeniyetiniñ gayrıdan tiklenüvü, ana tilimizin, milliy örf ve adetlerimiznin yaşamasına bağlıdır. Bu sebepnen Qırım Cemiyeti, ana tilimiz ve milliy örf ve adetlerimiznen medeniyetimizğe ait butün baylığımızın korçalanması ve yaşatılması yolunda bütun imkânlarını seferber etecektir.
  3-Qırım Ahali Cumhuriyetinin 100. Quruluş Yılına bağlı olaraq milliy meselemizğe yol çizecek Strateji-2017 Belgisi bu toplaşuvda saylanğan gruppa tarafından altı ay içinde azırlanacaq ve Qırım Cemiyeti bütün şubelerinen bu Belgide yer alacaq ususlar boyunca faaliyetlerini ötkerecektir.
  4-Strateji-2017 Belgisi, Qırım Cemiyeti ve Şubelerinin, vatan Qırımğa ve diasporağa ve buralarda yaşağan Qırım Tatarlarğa, Milliy Qurultayımız ve Meclisimiznin prensip ve qararları çerçevesinde yapacaqları hizmetlernin yol haritasını çizecek, milliy davamıznın bütün Qırım Tatarlarğa, qardaşlarımız olğan bütün Türk Dünyasına din qardaşlarımız olğan İslam Dünyasına, dünya halqlarına ve halqara quruluşlarğa tanıtılmasını teminleycektir.
  5-Qırım Cemiyeti Umumiy Merkezi, şubelerinin quvvetlendirilmesi, faaliyetleriniñ milliy davamızğa hizmeti arttırılması maqsadınen butün yardımları yapacaq, faaliyetlerniñ daa çoq etkili olması içün koordinasyonu sağlayacaqtır.
  6-Qırım Tatarlarının aq uquqlarını qorçalamaq ve gayrıdan tiklev maqsadınen milliy taleplerimiznin Birleşken Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa İnsan Aqları Mahkemesi ve insan aqlarınen alaqalı halqara quruluşlar nezdinde tilğe ketirilmesi ve tanınması için çalışmalar yapılacaqtır.
  7-Strateji-20171 Belgisinin tanıtıluvu içün Qırım Tatar Milliy Meclisi azaları, Milliy Qurultay ve Meclis prensiplerini qabul etğen başqa cemiyet ve teşkilatlar Belginin kabulünden soñ toplaşuvğa davet etilecektir.
  Miiletimizğe hayırlı bolsun.
  Pin It