•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Derneğimiz Genel Merkez Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2011 tarihinde Ankara’daki Genel Merkez binasında yapıldı.

  Genel Merkez ve Şubelerine kayıtlı üyelerin katılımı ile Saat 13:00’de başlayan toplantının açış konuşması Genel Başkan Yardımcımız Murtaza Esenkal tarafından yapıldıktan sonra, saygı duruşu , Türkiye Milli Marşı (İstiklal Marşı) ve Kırım Milli Marşı (Ant Etkenmen)in okunmasının ardından Divan seçimine geçildi.
  Dernek üyeleri tarafından verilen önerge ile Kırım’dan toplantıya katılan Necmettin YALTA Divan Başkanlığı’na, Ceyhan’dan katılan Ali Olgun BOYDAK Başkan Yardımcılığına, Ankara’dan katılan Şükrü AKTARAN Sekreterliğe oybirliği ile seçildi.
  Divan Heyeti tarafından gündem maddelerinin ilki olarak, Dernek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2008-2011 yıllarına ait Faaliyet Raporu Dernek Genel Sekreteri Tuncer KALKAY tarafından okundu ve ilgili döneme ait faaliyet raporu oybirliği ile ibra edildikten sonra, Dernek Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan 2008-2011 yıllarına ait Denetim Raporu Denetleme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Karakaya tarafından okundu ve ilgili döneme ait denetleme raporu oybirliği ile ibra edildi.
  Genel Başkan Yardımcısı Namık Kemal BAYAR tarafından 2009 yılı Mayıs ayında Kırım’da yapılan Dünya Kırım Tatar Kongresi hakkında Genel Kurula bilgi verildikten sonra, Dernek üyelerince verilen önerge doğrultusunda dünyadaki tüm Kırım Tatar sivil toplum kuruluşlarının platformu olacak Dünya Kırım Tatar Kongresi’ne üye olunması ve üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
  Gündem maddeleri üzerinde yapılan müzakerelerin ardından Dernek organları seçimine geçildi. Dernek organları ile ilgili Dernek üyelerince verilen Önerge Liste Genel Kurulda oybirliği ile seçildi.
  Dernek organlarını seçilen asil ve yedek üyeler aşağıdaki gibi belirlendi.
   
  YÖNETİM KURULU
       
           
   
  Asil Üyeler
     
  Yedek Üyeler
           

  1

  Dr. Ahmed İhsan KIRIMLI

   

  1

  Serkan SAVA

  2

  Murteza ESENKAL

   

  2

  Metin AYDOĞAN

  3

  Namık Kemal BAYAR

   

  3

  Sebika AĞIRAL

  4

  Tuncer KALKAY

   

  4

  Yusuf ÖNDER

  5

  Nail AYTAR

   

  5

  Meryem BAŞKURT

  6

  Oya Deniz ÇONGAR

   

  6

  Hale KALKAY

  7

  Şükrü BİLGİLİ

   

  7

  Safiye OLGUN

  8

  Nurten BAY

   

  8

  Ülkü AKSEL

  9

  Şükrü AKTARAN

   

  9

  Fethi Kurtiy ŞAHİN

           
           
   
  DENETİM KURULU
       
           
   
  Asil Üyeler
     
  Yedek Üyeler
           

  1

  H. İbrahim KARAKAYA

   

  1

  Ekrem Burak ŞAHİN

  2

  Serdar KARATAY

   

  2

  Zeki DOĞANER

  3

  Serdar GÜNÖNÜ

   

  3

  Hidayet ÖNDER

           
           
   
  YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
       
           
   
  Asil Üyeler
     
  Yedek Üyeler
           

  1

  Zühal YÜKSEL

   

  1

  Mihriban CEYLAN

  2

  Tuncay KALKAY

   

  2

  Hüseyin YİĞİT

  3

  Mustafa ŞAHİN

   

  3

  Recep AKTARAN

  Genel kurul toplantısından sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında; görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi.
  Dr. Ahmed İhsan KIRIMLI
  Genel Başkan
  Tuncer KALKAY
  Genel Başkan Vekili
  Namık Kemal BAYAR
  Genel Başkan Yardımcısı
  Oya Deniz ÇONGAR
  Genel Sekreter
  Nurten BAY
  Genel Muhasip
  Şükrü AKTARAN
  Genel Veznedar
  Murteza ESENKAL
  Üye
  Nail AYTAR
  Üye
  Şükrü BİLGİLİ
  Üye
  Pin It