•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Kırım’dan, Romanya’dan, Bulgaristan’dan, Rusya’dan ve Türkiye’den yüz elli beş delegenin katılımıyla 7. Kırım Tatar Gençlik Kurultayı 3-4 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Büyük bie coşku ve heyecanla sonuçlanan bu toplantıya Kırım Tatar Milli Meclis reisimiz Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’da katılarak bir konuşma yaptı.
  Milli marşlar ve adetlerimize göre, müftü yardımcımız Ayder İsmail’in duasıyla başlayan Kurultay, açılış konuşması ve Türkiye dışından gelen delegasyonların konşmalarıyla devam etti. Öğleden sonra ise, Kurultayın komisyon toplantılarına geçildi. Kırım Tatar dilinin öğretilmesi, Kırım ve diaspora arasında yaz-kış kampları, ihtiyaç duyduğumuz teşkilatlanma usulleri, online bir bülten, kaybolmakta olan adetlerimiz ve milli bayramlarımızla alakalı komisyonların olduğu bu kısımda kurultay delegeleri Kırım Tatar Halkı’nın ihtiyaçları hakkında ve neler yapılması gerektiği konusunda müzakere ettiler. Bu komisyon toplantılarının arkasından ise tekrar bir genel oturum gerçekleştirildi ve katılımcılar kendi teşkilatları hakkında bilgiler verdi. Bu kısımda ise önderimiz Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu toplantı salonuna giriş yaptı ve ayakta alkışlanarak karşılandı. Kısa bir konuşma yapan Kırımoğlu, gençlerin milletimizin ihtiyaçları hakkındaki ilgisinden ötürü duyduğu mutluluğu ve gelecekte milletimizin “yolbaşçıları” olacak gençlere öğütler verdi. Bu toplantıların ardından düzenlenen eğlence programında, diasporada ve Kırım’da çok sevilen Emine Mustafa halk yırlarımızı seslendirdi ve genç sanatçımız Cemil Mamut (Şadır Gudur) kendi bestelerini seslendirdi.
   
  Pazar günü, yani Kurultayın son günü ise sonuç bildirgesinin ilanı ile kurultay sona erdi. Her iki senede bir gerçekleştirilen bu kurultaylar diaspora ve vatan arasındaki bağları kuvvetlendirmek ve gençleri milletimizin ihtiyaçları için harekete geçirmek niyetiyle gerçekleştiriliyor. 

  Türkiye’nin hemen her yerinden, Romanya’dan, Bulgaristan’dan, Rusya’dan ve vatan Kırım’dan 155 delege katılarak beraber bir çalışma yürüttüler. En önemli nokta ise, bu kurultaylara katılan bütün katılımcılar Kırım Tatar gençlerinden seçildi. Bu toplantı; Kırım Tatar halkının Kırımdışında gerçekleştirdiği en geniş katılımlı etkinliklerden birisi oldu. Bundan önce gerçekleşen altı kurultayda da bu husus hep göz önünde bulunduruldu ve katılım giderek arttı.

  Türkiye içerisinden katılan her merkezden en az 2 delege davet edildi. Bu merkezler Afyon, Aksaray, Akşehir, Alaca, Alpu, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bandırma, Bolu, Bursa, Ceyhan, Çatalca, Çorlu, Çumra, Düzce, Edirne, Eskişehir, Etimesgut, Gebze, Giresun, Gölbaşı, Gönen, Haymana-Cıngıllı, Ilgın, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Kulu, Lezgi, Manavgat, Ordu, Sakarya, Samsun, Seydişehir, Sivas, Sulubük, Taşpınar, Tekirdağ, Yağlıbayat, Yalova, Zonguldak, Tekirdağ’dır (Geraylarımız soyundan 3 kişi). Türkiye’nın haricinde ise Kırım’dan 22 kişi, Romanya’dan 9 kişi, Bulgaristan’dan 2 kişi ve Rusya’dan 1 kişi iştirak etti.

  Kurultay çalışmalarında delegelerin öne sürdükleri fikirler dikkate alınarak oluşturulan Sonuç Bildirgesi kamuoyuna açıklandı.

  Sonuç Bildirgesinin Kırım Tatarca olarak aslı şu şekildedir:

   
  Biz;
   

  3-4 Qasım 2012de Anqarada ötkerilgen 7. Qırımtatar Yaşlıq Qurultayında iştiraq etken Vatan Qırımnen, Türkiye, Romaniya, Bulğaristan ve Rusiye diasporalarınıñ çeşit rayonlarından kelgen yüz elliden ziyade Qırımtatar Yaşlıq Vekilleri, ilân etemiz:

  1. Dünyadaki butün Qırımtatarlarnıñ yekâne anavatanı Qırımdır ve er Qırımtatarnıñ vatanda yaşamağa aqqı bardır.

  2. Bizler 1944 sürgününü ve halqımıznı ve onuñ medeniyetini yoq etüv maqsatınen yapılğan butün areketlerni soyqırım ‘genotsid’ dep qabul etemiz.

  3. Milletimizniñ serbest reylerinen saylanğan Qırımtatar Milliy Qurultayını ve Qırımtatar Milliy Meclisini, Qırımtatarlarnıñ yekâne temsil ve qarar organı dep tanıymız.

  4. Bizler, butün dünya halqlarına, azatlıq, demokratiya, insan aqları ve barışıq perspektivasından baqamız.

  5. Bizler, Türk dünyasınıñ ve İslâm aleminiñ ayrılmaz parçasımız.

  6. Bizler, Qırım toprağında yaşağan qaysı dinden ve milletten olsa olsun butün halqlarğa sevgi ve sayğı tuyamız.

  7. Bizler, Qırımtatar til ve medeniyetini ebediyen saqlamağa qararlımız.

  Bu fikirlerden areketnen 7. Qırımtatar Yaşlıq Qurultayı, yaşlıq faaliyetleri içün şu qararlarnı aldı

  1. Alınğan qararlarnıñ icrasından mesul ve nevbetteki qurultaynıñ ötkerilüvi içün çalışacak bir “Sekretariat” teşkil etmege qarar alındı. Sekretariat şu şekilde teşkil olunacak:

  • Qurultaynı tertip etken Anqaradaki tertip komitetinden 3 kişi saylanacaktır.
  • Qırım delegatsiyası özü nasıl bir şekilde işleyecegine özü qarar berecektir.
  • Romaniya delegatları öz arasından 1 kişini saylayacaqtır
  • Bu sekreteryatqa saylanğan delegatlar ve Qırım delegatsiyasınıñ vaziyeti qurultay bitkenden en çoq 1 ay son ilân etilecektir.

  2. Qırımtatar tiliniñ saqlanması ve ögretilmesi içün:

  • Qırımtatarca online derslerniñ azirlenıp hızmetke keçmesi
  • Qırımtatarca kitaplarnı ve ders Cd lerini kirilceden latincege transliteratsiyasını yapmaq.
  • Halqara Qırımtatar Tili Olimpiadasının ötkerilüvi ve bu Olimpiadağa qol tutmaq
  • Türkiyede hızlandırılğan Qırımtatarca derslerniñ berilmesi

  3. Qırım Romaniya ve Türkiyede yaşağan yaşlarnıñ desteginen Qırımtatar adetlerinen alâkalı azalarnıñ öz teşebüsünen azırlanğan video, müzik ve yazılarnın olacağı “Qırımtatar adetleri” adlı internet saytının oluşturulması bu saifenin her daim  aktuel  kalması ve propogandasının yapılması içün teşebbüs etmege niyet etemiz.

  4. 1-inci Qurultayımıznıñ toplaşqanı Aralıq kününü milliy bir bayram olup qutlamağa niyet etemiz, Milliy Qurultayımıznıñ qabul etkeni ve Qırımda buyük organizatsiyaneñ keçirilgen “Bayraq Künü”nün Türkiyede de tanıtılmasına niyet etemiz. Bunnen beraber 18 Mayıs Matem Kününü em Vatan Qırımda emde diasporada beraberlikte planlaştırıp otkermege niyet etemiz.

  5. Qurultayımız Qırımtatarlarnıñ medeniyetini saqlamaq ve Qırımtatarları arasında bağlarını küçleştirmek içün internet imkânlarının qullanmasını teşvik ete. Bu maqsad ve qararlar ömürge keçirilmesi içün Qırımtatar Yaşlıq Qurultayınıñ icra komitetini mesuliyetlendirir.

  6. Butün Qırımtatar yaşlarınıñ yaşağan eñ yaqın yerlerdeki teşkilâtlarnıñ faaliyetlerine aktif bir şekilde iştirak etmelerini teşvik etemiz. Teşkilatlar arasında bağlarını küçlendirmek ve tecrübelerniñ aqtarılması içün Qurultay delegatlarını içine alğan bir elektronik platformanın teşkilini tileymiz.

  7. Yaşlarnıñ faaliyetlerine qıymet kesmek ve inkişaf ettirmek içün 3 ayda bir kere istişare toplaşuvlarını keçirmege layıq köremiz.

  8. Qurultay qararlarnın takibi ve Qurultaylarnıñ daa küçlü olması içün Qurultayın olmağan senelerde de özara toplaşıp yapqan işlerinni müzakere etilmesinde fayda köremiz.

  9. Qırım ve diasporada yaşağan yaşlar içün yaz ve qış qamplarını (lager) teşkil etmekni ve mesuliyetli kişilerni belgilenmesini tevsiye etemiz.

  10. Yaşlarnın arsındaki umumiy medeniy faaliyetlerni ömürge keçirmek içün halqara fondlarnı araştırmaq ve leyhalarını kerçekleştirmesini uyğun köremiz. 

  Pin It