•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Kırım Tatar Teşkilatları Platformu’ndan

   Tamga

   

  Sayın Recep Tayyip Erdoğan
  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

   25.09.2021, Ankara

   

  Sayın Cumhurbaşkanımız,

  Aşağıda isimleri yazılı, Türkiye’de yaşayan milyonlarca Kırım Tatarını temsil eden sivil toplum kuruluşları adına zat-ı alinizi saygıyla selamlarız.

  Bu açık mektup bu teşkilatlar tarafından, Rusya Federasyonu’na yapacağınız seyahat öncesinde Kırım Tatar halkının duygu ve düşüncelerini ifade etmek için hazırlanmıştır.

  Sayın Cumhurbaşkanımız,

  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na yapmış olduğunuz hitabınız ve bu hitabınız sırasında Kırım meselesinde gösterdiğiniz hassasiyeti ifade etmeniz bizlere gurur vermiştir. Kırım ve Kırım Tatarlarının karşı karşıya kaldığı işgal, baskı ve zulme karşı devletimizin tutumunu bu kadar net ve son derece tereddütsüz bir şekilde ifade etmeniz sadece Türkiye’de yaşayan milyonlarca Kırım Tatarına değil hem vatanları Kırım’da hem de dünyanın 15 değişik ülkesine dağılmış bir şekilde yaşayan milyonlarca Kırım Tatarına da büyük bir umut vermiştir.

  Sayın Cumhurbaşkanımız,

  Biz Kırım Tatarları her zaman çalışkan, dürüst ve devletine bağlı insanlar olduk. Devletimiz için beyin ve vücut enerjimizi harcamaktan mutluluk duyduk. Gerektiğinde bu büyük devletin yolunda tereddüt etmeden her türlü fedakarlığı yaptık ve gelecekte de yapmaktan geri durmayız.

  Bizler tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin ne demek olduğunun, bu devletin Türk ve İslâm Dünyası için, mazlumlar ve mazlum milletler için ve hatta tüm insanlık için temsil ettiği değerlerin idraki içerisinde bu mektubu kaleme alıyoruz.

  1783 yılından beri Kırım’da işgalcilerin siyaseti hiç değişmemiştir. Bu siyasetin adı Kırım’ı “Müslümansızlaştırma, Tatarsızlaştırma” siyasetidir. 1783 senesinden itibaren halkımız Kırım’dan çıkmaya mecbur edilmiş, Kırım’da kalan bir avuç nüfusumuz ise 1944’te sürgün edilerek tamamen yok edilmek istenmiştir. İnsanlarımız, Ural Dağlarına, Orta Asya Çöllerine sürülmüş ve tam bir soykırım siyaseti ile karşı karşıya kalmıştır. Sürgün sırasında ve sürgünü takip eden 1 yıl içerisinde sürülen nüfusun yarısı hayatını kaybetmiştir. Halkımız bu şartlarda dahi boyun eğmemiş, Sovyet diktatoryasına karşı insanlığın gördüğü en onurlu direnişlerden birini göstermiştir.

  Kırım Tatar halkı yok olmamış, onu yok etmek isteyenler ise tarihin tozlu sayfaları arasında yerlerini almışlardır. Halkımızın Kırım’a dönmek için hukuka, insan haklarına ve demokrasiye bağlı kalarak verdikleri mücadele, onlara bütün dünyada nam ve şeref kazandırmıştır. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı tekrar işgal etmesine kadar geçen 23 yıllık sürede, kültürümüzü ve medeniyetimizi yeniden ayağa kaldırmak, Kırım’ı tekrar abad etmek birinci maksadımız olmuştur. Aynı zamanda Kırım’da millî ve bölgesel muhtar devletimizi kurmak için gösterdiğimiz çabalarımız da kesintisiz bir şekilde devam etmiştir.

  1917’de Kırım ve Doğu Avrupa Müslümanları Müftüsü, 1. Kırım Tatar Millî Kurultayı Başkanı, Kırım Tatarlarının büyük yolbaşçısı, şehit Numan Çelebi Cihan yaptığı bir konuşmasında; Kırım’da yaşayan bütün halkları birer çiçeğe benzeterek hepsini bir araya getirip bu çiçeklerden bir buket oluşturarak Kırım’ı İsviçre gibi medeni ve kalkınmış bir ülke yapma isteğini dile getirmiştir. Yüz yıl sonra bizler bugün de bu emel için çalışıyoruz.

  Bizler Rus halkının düşmanı değiliz. Rusya’nın asil ve onurlu insanlarına büyük saygı duyuyoruz. Rus veya başka etnik halklardan olup da halkımıza geçmişte ve bugün büyük destek veren Nobel Ödülü sahibi ve insan hakları savunucusu Andrey Saharov gibi onurlu insanların önünde saygıyla eğiliyoruz. Ancak, dünyanın en geniş yüzölçümüne sahip devleti durumundaki Rusya’nın işgalci, saldırgan ve asimilasyoncu siyasetini kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz.

  Bölgemize barışın, huzurun, kalkınmanın, adalet ve demokrasinin gelmesi; halklar arasında dostluğun ve kardeşliğin güçlenmesi en büyük dileğimizdir. Bunu destekleyecek olan liderlerin ve siyasilerin insanlığın hafızasından silinmeyecek bir yere sahip olacaklarını düşünüyoruz.

  Sayın Cumhurbaşkanımız,

  Bugün Kırım’da Kırım Tatarlarına karşı büyük bir baskı ve sindirme politikası uygulanmaktadır. Millî ve dinî kurumlarımız yok edilmek istenmektedir. Halkın millî yolbaşçılarının Kırım’a girişi engellenmekte, Kırım Tatarlarının özyönetim organları olan Kurultay ve Meclisleri yasaklanarak halkın tamamen demokratik yöntemlerle seçmiş olduğu önderleri tasviye edilmektedir. Son olarak genç liderlerimizden ve KTMM Başkan Yardımcısı Nariman Celal bir grup arkadaşıyla birlikte hiçbir gerçek dayanağı olmayan suçlamalara maruz bırakılmış ardından da tutuklanmışlardır. Halkımız bu yolla sindirilmek istenmekte ve Kırım’dan göç etmeye zorlanmaktadır. Kırım, aslî unsurları olan Türklerden ve Müslümanlardan koparılmak istenmektedir. Türk-İslâm medeniyetinin en kırılgan parçası durumundaki Kırım Tatar medeniyeti ve halkımızın benliği elimizden zorla alınmaya çalışılmaktadır. Bu zalimlik karşısında var gücüyle direnen dostlarımız, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız ise kendilerine yapılacak her türlü yardımı yüreklerinde sönmeyen inanç ateşleriyle beklemektedir.

  Rusya’ya yapacağınız seyahat öncesinde halkımız adına duygu ve düşüncelerimizi ileten açık mektubumuzu bilgilerinize arz ederiz.

  Saygılarımızla

   Kırım Tatar Teşkilatları Platformu

   

  Adana Kırım Türkleri Derneği
  Çanakkale Kırım ve Romanya Tatarları Derneği
  Düzce Kırım Derneği
  Emel Dergisi
  Emel Kırım Vakfı
  Emiryakup Kırımlılar Derneği
  Eskişehir Kırım Derneği 
  Eskişehir Kırım Halk Bilimi Derneği
  Etimesgut Kırım Derneği
  İsmail Gaspıralı Kırım Eğitim ve Kültür Derneği
  İzmir Kırım Derneği
  Kırım Derneği Afyonkarahisar Şubesi
  Kırım Derneği Aksaray Şubesi
  Kırım Derneği Alaca Temsilciliği
  Kırım Derneği Amasya Şubesi
  Kırım Derneği Balıkesir Şubesi
  Kırım Derneği Ballıkpınar Şubesi
  Kırım Derneği Bandırma Şubesi
  Kırım Derneği Bursa Şubesi
  Kırım Derneği Ceyhan Şubesi
  Kırım Derneği Çatalca Şubesi
  Kırım Derneği Çiftlikköy Şubesi
  Kırım Derneği Çorlu Şubesi
  Kırım Derneği Edirne Şubesi
  Kırım Derneği Gebze Şubesi
  Kırım Derneği Genel Merkezi
  Kırım Derneği İngiltere Temsilciliği
  Kırım Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi
  Kırım Derneği İstanbul Şubesi
  Kırım Derneği Kalecikkaya Temsilciliği
  Kırım Derneği Keçiören Temsilciliği
  Kırım Derneği Kırıkkale Şubesi
  Kırım Derneği Kocaeli Şubesi
  Kırım Derneği Konya Şubesi
  Kırım Derneği Manavgat Şubesi
  Kırım Derneği Mersin Şubesi
  Kırım Derneği Nevşehir Temsilciliği
  Kırım Derneği Norveç Temsilciliği
  Kırım Derneği Ordu Temsilciliği
  Kırım Derneği Polonya Temsilciliği
  Kırım Derneği Romanya Temsilciliği
  Kırım Derneği Sungurlu Şubesi
  Kırım Derneği Tekirdağ Şubesi
  Kırım Derneği Toydemir Şubesi
  Kırım Derneği Ukrayna Temsilciliği
  Kırım Derneği Yalova Çiftlikköy Şubesi
  Kırım Derneği Yalova Subaşı Şubesi
  Kırım Gelişim Vakfı
  Kırım Gelişim Vakfı Afyonkarahisar Temsilciliği
  Kırım Gelişim Vakfı Ankara Temsilciliği
  Kırım Gelişim Vakfı Bursa Temsilciliği
  Kırım Gelişim Vakfı Eskişehir Temsilciliği 
  Kırım Gelişim Vakfı İstanbul Temsilciliği  
  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
  KTMM Türkiye Temsilcisi
  Polatlı Kırım Derneği
  Romanya,Dobruca, Kırım Göçmenleri Derneği
  Sakarya Kırım Derneği
  Şefika Gaspıralı Kadın İnisiyatifi
  Tüm Tatar Türkleri Kültür Spor Kulübü Derneği
  Yalova Kırım Derneği

   

   

   

  Pin It