•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Onlar bizim vatandaşlarımız. Kırım’ı tekrar vatan yapma mücadelesinin en önündekiler...

  Kampanyanın Amacı:

  Kırım, Akmescit-Kurbanköy’de baraka halindeki evde yaşayan ve hastalığı henüz teşhis edilememiş olan Dilara EMİRHALİL’in sağlığına yeniden kavuşması için gerekli teşhis ve tedavi masraflarını temin etmek ve mümkün olması halinde evlerinin inşasına yardım ederek hayat şartlarını düzeltmek.

  Kampanyanın Uygulama Esasları:

  Kırım Derneği Genel Merkezi tarafından yürütülecek kampanya süresince toplanacak yardımlar, Genel Merkezce açılacak bir hesapta toplanacaktır.

  a) Kullanım Amacı:

  1-Toplanan yardım miktarı öncelikle Dilara Emirhalil’in hastalığının teşhis ve tedavisinde kullanılacaktır. Dilara’nın teşhis ve tedavi ihtiyacı gerekirse Türkiye’de ya da başka bir ülkede sağlanacaktır.

  2-Alanında uzman doktorlarca yapılacak teşhisler sonucu Dilara’nın tedavisi mümkün ise gerekli tedavi masrafları karşılanacaktır.

  3-Tedavinin mümkün olmadığı tespit edilirse, Dilara’nın hayatının kalan kısmını daha iyi şartlarda geçirmesi için kampanyada toplanan yardımlar Kurbanköy’deki evlerinin inşa ve imarında kullanılacaktır.

  4-Bu harcamalardan sonra Kampanyada toplanan miktardan bakiye kalır ise bu kalan miktar milli hareket üyelerinden Rüştü amcanın evinin ve Kurbanköy camiinin inşaatının tamamlanmasında kullanılacaktır. Rüştü agadan vefatı halinde evini Qırım Müslümanları Diniy İdaresi’ne miras bırakması yönünde vasiyetname alınacaktır.

  5-Camii inşaatından da bakiye miktar kalır ise Kurbanköy’de yaşayan diğer vatandaşlarımızın muhtaçlık durumlarına göre evlerinin tamamlanmasında kullanılacaktır.

  b)Kullanım Esasları:

  1-Sağlanacak tıbbi yardımın mümkün olduğunca ayni bağış şeklinde yapılmasına gayret edilecek, teşhis ve tedavinin sağlık kuruluşlarınca ücretsiz yapılmasına çalışılacaktır.

  2-Kampanyada toplanan yardımların harcanması mutlak suretle belgeli olacaktır. Fatura gibi resmi belgeye dayandırılması mümkün olmayacak harcamalar, en az 3 kişi tarafından imzalanacak tutanak karşılığı olacaktır. Alımlar mümkün olduğunca en az 3 teklif alınmak ve pazarlık suretiyle gerçekleştirilecektir.

  3-Kampanyada toplanan yardımlar, yardımların değerlendirilmesi, harcamalar ve masraflar ile safahat Kampanya sorumluları olarak belirlenecek komisyonca düzenlenecek aylık raporlar halinde Genel Merkez Yönetimine sunulacak ve Dernek internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, Kampanyanın 3 aylık raporları, Kırım Bülten’de yayınlanacaktır.

  4-Kampanyada yardım toplama faaliyeti, 1 Aralık 2010 tarihinde başlayacak ve 15 Mart 2011 tarihinde sona erecektir. Yardım toplama süresi içinde ve sonrasında amacın gerçekleşmesine ilişkin harcamalar yapılabilecektir.

  5-Kampanya giderleri kati surette toplanan yardımlardan mahsup edilmeyecektir. Ancak, Dilara ve bir refakatçinin her türlü seyahat, konaklama ve iaşe giderleri, başkaca bir imkan bulunamazsa toplanan yardımlardan karşılanabilir.


  Kampanyadan Ortaya Çıkacak Faydalar

  Kurbanköy’de yaşama mücadelesi veren Dilara ve Alime ile diğer vatandaşlarımızın durumu gerek Türkiye, gerekse diğer ülkelerde yaşayan Kırım Tatarlarınca çok önemsenmiş ve insanlarımızın yardımseverlik duygularını harekete geçirmiştir. Türkiye’de başlayan bu çalışma, belki de ilk kez Kırım’da yaşayan vatandaşlarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımıza da sıçramış ve Kurbanköy özelinde Kırım’da bulunan Kurbanköy benzeri yerlerde yaşayan kardeşlerimizin durumuna ilgiyi arttırmıştır. Bu kampanya çerçevesinde yapılacak çalışmalarla milletimizin milli birlik ve beraberliği perçinlenecek, diaspora ve Kırım’da yaşayan Kırım Tatarları, Kurbanköy özelinde muhtaç durumdaki kardeşlerine kapsamlı bir şekilde sahip çıktığını gösterecektir.

  Kampanyayı Yürütecek Kuruluş

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri

  Kampanya Hesap Numaraları

  Hesap Adı:
  KIRIMDERNEK-KURBANKÖY

  Denizbank Ankara Yenişehir Şubesi

  Şube Kodu: 3800
  Hesap No : 4431700-353

  IBAN:
  TR140013400000443170000003

   

   

  Pin It