•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 •  

   KIRIM TATAR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU’NUN

  10 ARALIK 2015
   
  DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ HAKKINDA BİLDİRİSİ
   

  Rusya Federasyonu’nun, Vladimir Putin iktidarı ile yeniden başlayan cinai işleri durmaksızın devam etmekte. Kırım’ın işgali ve Ukrayna’ya kanlı bir saldırı ile başlayan süreçte bugün Suriye’de masum bebekler Rus bombaları ile ölmekte. Bu saldırgan ve despot devletin yaptıklarına bir dur demenin vakti gelmiştir!

  Rusya iki buçuk asırdır, şuan tekrar işgal ettiği Kırım’ın yerli halkı Kırım Tatarlarına karşı baskı, asimilasyon, zorla göç ettirme, katliam, cinayet ve sürgünlerle insanlık suçu işliyor. Tıpkı aynı tarihî süreç içinde Çerkezlere, Karaçaylara, Balkarlara, Çeçenlere, İnguşlara, Ahıskalılara, Ukrainlere, Volga Almanlarına ve Rusya içinde eritmek istediği tüm halklara uyguladığı gibi.

  İnsanlık tarihinin ve özellikle son bir asrın en büyük insanlık suçlarını işleyen Rusya, bugüne kadar bu suçlardan dolayı cezalandırılmamanın getirdiği şımarıklık ve vurdumduymazlıkla 2014 yılının Şubat ayında Kırım’ı bir kez daha işgal etti. Rusya 1994 senesinde ABD ve İngiltere ile beraber altına imza attığı garantörlük anlaşması dahil bütün uluslar arası hukuk kurallarını ve sözleşmeleri çiğneyerek, hür dünyanın bütün erdemlerini ayaklar altına alarak komşusu Ukrayna’nın topraklarını gasp etti. 1948 senesi bugün, Birleşmiş Milletler örgütü tarafından, tüm insanlığın onurla yaşayabilmesi için kabul edilen tüm hak ve özgürlükleri şuan durmaksızın göz ardı etmekte ve en başta kendi vatandaşlarının ve ezmeye çalıştığı halkların her türlü temel hak ve özgürlüğüne tecavüz etmedir.
   
  Bu durumun neticesinde Kırım’ın Rusya tarafından bir kez daha işgalinden bugüne Kırım’da insan hakları ihlalleri dayanılmaz ve artık göz yumulamaz bir hal almıştır. Yirmiden fazla Kırım Tatarı kayıp, üç Kırım Tatarının işkence edilerek öldürülen bedenlerine ulaşıldı, yüzlerce Kırım Tatarının evinde hukuk dışı aramalar gerçekleştirildi, pek çok Kırım Tatarı göz altına alındı, işgale karşı çıkan herkes tutuklu, camilerimiz, milli okullarımız basılarak arandı. İnsanlar sokakta, çarşıda, pazarda, okulda anadilini konuşamaz hale getirildi. Yüzlerce Kırım Tatarı işinden atıldı. Kırım Tatarlarının özyönetim organı Kırım Tatar Millî Meclisi’nin binası işgalci idare tarafından müsadere edildi; gazetelerimiz, dergilerimiz, televizyonlarımız, radyolarımız kapatıldı ya da Kırım dışına çıkmak zorunda bırakıldı.
   
  Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Milli Meclis Başkanı Refat Çubar, milli hareket aktivisti Sinaver Kadir, Kırım Haber Ajansı Koordinatörü İsmet Yüksel’e vatan Kırım’a giriş yasağı getirildi. On beş bini Kırım Tatarı, toplamda otuz bin insan Kırım’ı terk etmek zorunda bırakıldı. Doğu Ukrayna ile birlikte bir milyona yakın insan Rusya’nın işgalci politikaları nedeni ile evini terk ederek Ukrayna’nın içlerine sığınmacı olarak gitti. Şu günlerde Suriye’ye sıçrayan bu dehşeti Türk kamuoyu da yakında görmekte ve hissetmektedir.
   
  Bugün Kırım, insan haklarından söz edilemeyen bir coğrafya!
   
  Bugün Rusya, insan haklarının ayaklar altına nasıl alındığının en önemli emsali!
   
  Bugün Rusya’nın tarihi ve bugünü insanlık suçları tarihi!
   
  İnsanlık için, insan hakları için bayram olarak kutlanması gereken İnsan Hakları Günü, Rusya’nın işlediği insanlık suçlarından ötürü yargılanmamış olması sebebi ile ancak bir acı günüdür. Katlettiği ve topyekün yok etmeye kastettiği halkların acıları üzerinde bir dünya inşa etmeye çalışan despot Putin rejiminin varlığı ise insanlığın sırtında büyük bir yüktür.
   
  İki buçuk asırdır Rusya’nın insanlık suçlarının mağdurları olan bizler İnsan Hakları Günü’nde hür ve uygar dünyadan bir tek talepte bulunuyoruz:
   
  Biz Kırım Tatarlarına, bizzat kendi halkına, bugün Suriye Türkmenleri ve Suriye’de yaşayan sivillere karşı işlemekte olduğu ve tarih boyunca pek çok farklı halka karşı işlemiş olduğu insanlık suçlarından dolayı Rusya’yı yargılayın… Rusya’yı yargılayın ve adaleti sağlayın…
   
  Hür ve uygar dünya!
   
  Adaleti sağla!
   
  Pin It