•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • KIRIM DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NDEN

  KIRIM TATARLARININ VATANLARINDAN SÜRGÜN EDİLİŞİNİN
  69. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE
   
  Türk ve Dünya Kamuoyuna
   

  Bundan tam 69 yıl önce 18 Mayıs 1944 gecesi Kırım Tatarları tarihi yurtları Kırım’dan insanlık dışı bir muamele ile hayvan vagonlarına istif edilerek Sibirya ve Orta Asya çöllerine sürgüne gönderilmiştir. Sovyet rejimi tarafından sürgüne gönderilen 423 bin Kırım Tatarının %46’sı 22 gün süren sürgün yolculuğu ve sonrasındaki bir kaç ay içinde soğuk, hastalık ve açlıktan hayatlarını kaybederek şehit olmuştur. Şehit olanların 81.127’si çocuk, 81.358’i kadın, 11.827’si gençler ve 21.159’u erkek olmak üzere toplam 195.471’dir.

  18 Mayıs 1944 Büyük Sürgünü ile Kırım Tatar halkının uğratıldığı muazzam maddî ve manevî zararların hemen hiç birisi bugüne kadar tazmin edilmemiş, Vatan topraklarındaki millî haklarının hemen hiç birisi iade edilmemiş durumdadır.

  Hal böyleyken, son zamanlarda  Kırım Tatar halkına yönelik bir dizi endişe verici idarî ve siyasî adımların atıldığı, ayrıca failleri bulunamayan saldırıların arttığı görülmektedir. Göreve geldiği günden bu yana Kırım Başbakanı Anatoliy Mogilyov tarafından ortaya konulan tehditkâr ve tahrikkâr tutumlar tam bir provokasyon niteliğindedir.

  Anatoliy Mogilyov başkanlığındaki Kırım Hükümetinin, Kırım Tatar halkının kendi millî temsilcilerine karşı kabul edilemez uygulamaları her geçen gün pervasızca artış göstermektedir.

  Kırım Tatar halkı tarafından bütünüyle demokratik usûllerle seçilen Kırım Tatar Millî Kurultayı ve onun belirlediği Kırım Tatar Millî Meclisi sadece Vatan Kırım’daki değil bütün dünyadaki Kırım Tatarlarının yegâne ve gerçek temsil organıdır. Bu millî demokratik organı itibarsızlaştırmak maksadıyla sunî olarak bazı kukla sözde kuruluşlar ortaya çıkarıldığı bilinmektedir. Kırım Tatar halkı, bazı karanlık şahısların teşebbüsü olan utanç verici oluşumları asla kendi kuruluşları olarak görmediği gibi, onlara bütünüyle tiksinti ile bakmaktadır.

  Kırım Tatar halkı ve onun meşru millî temsil organları, daima hukukun üstünlüğünün, mevcut kanunlara itaatin, milletler ve toplumlar arasında barışın, karşılıklı dostluk ve saygının, ortak yaşama bilincinin, huzurun, demokrasinin ve insan haklarının samimî savunucuları olmuşlar, her şart altında bu prensiplere uyagelmişlerdir. Bunu yaşadıkları Vatan topraklarındaki her türlü resmî ve gayri-resmî kuruluştan da beklemeye bütünüyle hakları vardır.

  Bu çerçevede Kırım Tatarlarının, Ukrayna Devleti’nden talepleri aşağıda belirtilmiştir.

  1. Kırım Tatar halkının 1944 Sürgünü ile çiğnenen milli hak ve hukuklarının uluslararası güvence altında iade edilmesi,
  2. Kırım Tatar halkının haklarının telafisi ve Ukrayna’da güvenlik ve gelişim garantilerinin sağlanması amacıyla 2014 yılından sonraya kalmamak üzere AGİT’in himayesinde Uluslararası Forum düzenlenmesi,
  3. Mevcut kasıtlı uygulamalar neticesinde yok olmanın eşiğine getirilen Kırım Tatar dilinin bu durumdan çıkarılabilmesi için Kırım’da yalnızca 15 tane bulunan Kırım Tatar millî mekteplerinin ve çocuk yuvalarının sayısının arttırılması,
  4. Kırım Devlet Televizyonu’nda Kırım Tatar dilindeki yayınların zamanının ve kalitesinin çok ciddî şekilde arttırılması ve anayasaya uygun olarak Kırım’daki her türlü resmî işlemde Kırım Tatarca’nın pratikte de kullanılması,
  5. Kırım Tatar halkının haklarını telafi edecek kanuni düzenlemelerin yapılması,
  6. Sürgün’den dönemeyen Kırım Tatarlarının dönüşünü sağlayacak tedbirlerin alınması,
  7. Sürgünden dönen Kırım Tatarlarına konut için toprak ayrılması,
  8. Kırım Hükümetinin icra organlarında Kırım Tatarlarına yapılan etnik temizliğin sona erdirilmesi,
  9. Kırım Tatarları tarafından tamamen demokratik usullerle seçilen Kırım Tatar Millî Kurultayı ve onun belirlediği Kırım Tatar Millî Meclisinin tanınması,
  10.  1944 Sürgünü sonrasında Kırım’da değiştirilen bütün Kırım Tatarca yer isimlerinin iadesi.

  İnsanlık tarihinin en acı sürgün ve katliamlarından biri olan Kırım Tatarlarının vatanlarından sürgün edilişini bir kez daha Türk ve Dünya kamuoyu önünde esefle kınıyor, sürgün ve mücadele şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

  Türkiye’de yaşamakta olan milyonlarca Kırım Tatarını temsilen en büyük diaspora organı olan Kırım Derneği Genel Merkezi olarak; Kırım Tatarlarının vatan Kırım’a dönüşlerinin hızlandırılması ve mevcut sosyo-ekonomik problemlerinin bir an evvel çözülmesi için tüm dünya devletlerini göreve davet ediyoruz.

  Pin It