•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 •  
   
   
   
   
  DQTK Genel Sekreterliği’nin Açıklaması
   
   
   
   
                                                                                                                 19 Nisan 2016
   
   
   
  Konu: Kırım Tatar Millî Meclisi hakkında Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı’nca
             alınan karar hakkında.
   
   

  Kırım Tatar Millî Meclisi, Kırım Tatar halkının doğrudan ve demokratik seçimlerle oluşturduğu Kırım Tatar Millî Kurultayı tarafından seçilmiş, Kırım Tatar halkının temsil ve karar organıdır.

  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve taraf olduğu bütün çok ve iki taraflı antlaşmaları çiğneyerek Ukrayna’ya bağlı Kırım yarımadasını işgal eden, komşusu Ukrayna’nın doğusunda terörist yapıları destekleyen, Gürcistan’a ait toprakları işgal eden, Çeçenistan’da onbinlerce insanı katlederek insanlık suçu işleyen, Kırım ve işgal ettiği bütün topraklarda en temel insan haklarını ayaklar altına alan Rusya Federasyonunun; kurulduğu günden bu yana tek bir şiddet eylemine başvurmayan, mücadelesini demokratik hukuk düzeni içinde yürüten Kırım Tatar Millî Meclisi’ni “aşırıcı” örgüt listesine alması en hafif deyimiyle Hitlerizm’dir.
   
  Rusya’nın işgal ettiği bütün topraklarda tarih boyunca ve bugün işlediği insanlık suçlarının uluslar arası mahkemelerde derhal yargılanması dünyayı yeniden tehdit eden bu Hitlerizm politikasının barışçı yöntemlerle engellenmesinin en doğru yolu olacaktır.
   
  Rusya Federasyonu’nun hukuk ve adalet tanımaz bu son eylemi karşısında dünyanın insan hakları, demokrasi ve hukuka inanmış bütün devlet ve milletlerini ve onları temsil eden parlamentolarını Kırım Tatar Millî Kurultayını ve onun seçtiği Kırım Tatar Millî Meclisi’ni Kırım Tatar halkının özyönetim organı, tek ve resmî temsilcisi olarak tanımaya davet ediyoruz.
   
                                                                                                                                 
                                                                                                  DQTK Genel Sekreterliği
   
  Pin It