•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 •  

  DÜNYA KIRIM TATAR KONGRESİ YÖNETİM KURULU

  VİLNİUS TOPLANTISI DEKLARASYONU

   
  11-13 NİSAN 2016
   

  Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu 11-13 Nisan 2016 tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta toplanmıştır. Toplantının birinci oturumunda “Kırım’da İnsan Hakları İhlalleri” konulu uluslararası konferansta katılımcılar tarafından yapılan beyanatlar ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Kurul Netice Beyannamesi esas alınarak;

  1- Kırım’ın kaderini tayin hakkı Kırım’ın yerli halkı Kırım Tatar halkına aittir. Kırım’ın kaderi hakkında Kırım Tatar halkının iradesini göz ardı eden hiç bir karar adaleti tesis edemez.
   
  2- Bununla birlikte Kırım Tatar halkı Kırım’ın kaderi konusunda, Kırım’da işgalin derhal sonlandırılması şartıyla her türlü uluslararası diyaloga açıktır. Uluslararası toplum da diyalog için bu şartın gerçekleşmesi konusunda mevcut politikalardan daha fazla gayret göstermelidir. Kırım Tatar halkının haklarının korunması ve yeniden tesisi bu diyalogun temel amacı olmalıdır.
   
  3- Dünya bugün bir kez daha barışın, demokrasinin ve insan haklarının tehdit altında olduğu günlerden geçmektedir. Dünyanın ve Avrupa’nın liderleri çok yakın tarihin karanlık günlerini insanlığa bir kez daha yaşatmamak için cesurca kararlar almalıdır.
   
  Bu esaslardan hareketle Dünya Kırım Tatar Kongresi;
   
  1- Avrupa Birliği,  Avrupa Parlamentosu ve dünyanın insan hakları, özgürlükler, barış ve demokrasiye saygılı bütün millî parlamentolarını Kırım Tatarlarını Kırım’ın yerli halkı ve Kırım Tatar Millî Meclisi’ni Kırım Tatar halkının özyönetim organı olarak kabul etmesini ve Kırım Tatar Millî Meclisi ile işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesini,
   
  2- Kırım Tatar halkına yönelik insanlık suçlarının tarih ve insanlık vicdanında mahkum edilmesi için 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar halkı sürgününün Avrupa Parlamentosu, bütün millî parlamentolar ve kurumlar tarafından soykırım olarak tanınmasını,
   
  3- Ukrayna’nın Anayasası’nda Kırım Özerk Cumhuriyeti ile ilgili hükümlerin Kırım Tatar halkının iradesi ve haklarını, Kırım Tatarlarının Kırım’da coğrafi, idari ve milli devletçiliğe dayalı özerklik esasını temel alacak şekilde düzenlenmesi,
   
  4- Ayrıca, Kırım Tatar Millî Kurultayı ve onun tarafından seçilen Kırım Tatar Millî Meclisi’nin Kırım Tatar özyönetim organı olarak varlığını kabul eden  yasal düzenlemelerin yapılması hususunda Ukrayna devletinin gerekli kanunları kabul etmesini,
   
  Talep eder.
  Pin It