•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Derneğimiz Genel Merkezi tarafından 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgününün 79. yıldönümü vesilesiyle 18 Mayıs 2023 tarihinde bir basın bildirisi yayınladı.

  Kırım Derneği Genel Merkezinden

  derneklogo 150x150

  18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgününün 79. Yıldönümü Hk. Basın Bildirisi

  Ankara, 18 Mayıs 2023

   

  Günümüzden 79. Yıl öncesinde 18 Mayıs 1944 tarihinde yaşanmış olan Kırım Tatar Sürgün faciası insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti.

  Kırım Tatar erkekleri 2. Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği cephesinde savaşırken, Kırım’da kalan savunmasız kadın, çocuk ve yaşlıları, uğruna savaştıkları bu ülke tarafından topyekûn bir sürgüne tabii tutulmuştu. Temel ihtiyaç malzemelerini almalarına bile izin verilmeden, hayvan vagonlarına doldurularak sürgüne gönderilen 423.100 Kırım Tatarından 195.471’i günlerce süren sürgün esnasında ve devam eden aylarda hayatını kaybetti.

  175.600'ü çocuk, 176.100'ü kadın, 25.600'ü genç (16-18 yaş arası), 45.800'ü de yaşlı erkeklerden oluşan savunmasız, güçsüz ve takatsiz insanlara bu sürgün ile acıların en büyüğü yaşatıldı.

  Adeta ölerek yok olmaları için Ural’ın dağlarına, Sibirya’nın soğuğuna, Orta Asya’nın çöllerine ve bataklıklarına bırakılan Kırım Tatarları barınaklarını dahi o şartlarda günlerce açıkta kalarak kendileri yapmak zorunda bırakıldı.

  Sürgün ve devamındaki aylarda nüfusunun %46’sını kaybetmelerine, uzunca yıllar tecrit altında bırakılmalarına, en temel insani haklarından mahrum edilmelerine ve yaratılan her türlü zorluklara rağmen, güçlü iradeleri sayesinde yaşama tutunabilen Kırım Tatarları vatanlarını tekrar kazanabilmek için 50 yıla yakın bir süre boyunca inanılmaz bir mücadele verdi.

  Kırım Tatarları bu felâketten ve bu felâketin yarattığı travmadan sıyrılarak kendi inisiyatifleri ile dönebildikleri vatanlarında 25 yıl boyunca yeniden filizlenmeye, kök salmaya başladı.

  Sürgün edildiği bölgelerde on yıllar boyu hayatlarını idame ettirmeye çalışan Kırım Tatarları 1990’lı yılların başından itibaren tamamen kendi imkânları ile dönmeye ve yeniden kök salmaya başladıkları ana vatanlarında 2014 yılında bir kez daha yaşadıkları Rusya’nın işgalini kabullenmedikleri için 1944 sürgününün bir benzerini yaşamaya maruz kaldı.

  İşgal ile birlikte bütün milli kazanımları ellerinden alınan, milli meclisleri yasaklanan, liderleri Kırım’a sokulmayan Kırım Tatarları bugün vatanlarında hapis hayatı yaşamaktadır. On binlercesi vatanlarını terk etmek zorunda kalarak Ukrayna anakarasına göç etmiştir. Kırım’ın işgal edildiği 2014 yılından beri Rusya’nın sindirme ve asimile uygulamalarına doğrudan ve hedef olarak maruz kalan Kırım Tatarlarının önemli bir bölümü Ukrayna anakarasına geçmek zorunda kalmıştır.

  Kırım Tatarları vatanlarından bir kez daha sürgüne tabi kalmışken, Rusya 24 Şubat 2022 tarihinde çok daha kapsamlı ve acımasız bir saldırı ile Ukrayna’da ölüm kusmaya, yakmaya, yıkmaya, yok etmeye bütün dünyanın gözleri önünde pervasızca devam ediyor.

  Rusya her ne kadar yok etmek, yakmak, yıkmak için bütün kötülüğünü ortaya koyarak her yeri cehenneme çevirmeye çalışıyorsa da, Ukrayna halkı bu kötülüklerden korunmak, yaşamak, var olmak, onarmak, yaraları sarmak için bütün benliğini ortaya koyuyor.

  Rusya’nın 2022 yılındaki Ukrayna saldırısı ile birlikte kadın çocuk ve yaşlılardan oluşan pek çok Ukrayna vatandaşı gibi Kırım Tatarları da Ukrayna’yı terk etmek zorunda kalıyor.

  18 Mayıs 1944 Kırım Tatar sürgün ve soykırımını andığımız bu günde bir ülkenin yok edilmesine yönelik her türlü girişimi asla kabul etmiyor, bu kapsamda insanlığa karşı ve savaş suçlarının işleyenleri ile birlikte mutlaka yargılanacağını umut ediyoruz.

  18 Mayıs 1944 sürgününü unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!

  Haklının ve mazlumun yanında, katilin ve caninin karşısında olmaktan geri durmayacağız!

  Muhaceret, sürgün, işgal ve savaş şehitlerimizi rahmetle anıyoruz!

  Millet! Vatan! Kırım!

  Türk ve Dünya kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  Pin It