•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Türkiye’de faaliyet gösteren 50’den fazla sivil toplum örgütünün ortak çalışma platformu olan, Kırım Tatar Teşkilatları Platformu tarafından “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası Türkiye’ye gelen Kırım Tatar sığınmacılar ve konuyla ilgili son gelişmeler hakkında” 3 Kasım 2022 tarihinde bir bildiri yayınlandı.

  Kırım Tatar Teşkilâtları Platformu’ndan

  platformm.jpeg

  “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası Türkiye’ye gelen Kırım Tatar sığınmacılar ve konuyla ilgili son gelişmeler hakkında”

           3.11.2022

  Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya saldırısının başladığı Şubat 2022’den bugüne kadar,  Türkiye’ye pek çok Kırım Tatarı sığınmış ve Türkiye’de kurulu derneklerimize müracaat etmiştir. Rusya’nın geçtiğimiz Eylül ayında başlattığı yasadışı seferberlik ilanından sonra da Kırım’dan gelenlerle birlikte, bizimle bilgilerini paylaşan Kırım Tatarlarının sayısı yaklaşık 1200 kişiye ulaşmıştır. Bu sayıya Platformumuz çatısı altında bir araya gelmiş olan derneklerimize müracaatları olmayanların, irtibat bilgisi paylaşmayanların sayısı dahil değildir.

  Savaş ilânından sonraki hafta başlayan sığınma talepleri ile ilgili olarak uluslararası göçmen, mülteci ve sığınmacılar konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin en yetkili kurumları olan T.C. Cumhurbaşkanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile gerekli irtibatlar kurulmuştur. Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı ile dört defa yüz yüze toplantılar gerçekleştirilmiş, Başkanlıktan alınan bilgi ve yönlendirmeler ile sığınmacı Kırım Tatarlarının yasal statülerini netleştirmek, sınır kapılarında karşılaşabilecekleri muhtemel sorunları çözmek ve Türkiye’deki konaklama, sağlık v.b. ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için çalışmalar yapılmıştır.

                Bu çalışmalar kapsamında;

  • Sığınmacıların pasaportsuz şekilde sınır geçişleri dahil sınır kapılarından Türkiye’ye girişleri ve anlık karşılaşılan sorunların çözümü için gerekli süreçler Kırım Tatarları açısından kolaylaştırılmıştır.
  • Sığınmacılardan koruma talep edenlerden 480 kişinin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca Göç İdaresi Başkanlığı’na tahsis edilen Edirne, Kırklareli, Bursa ve Eskişehir illerindeki öğrenci yurtlarında konaklama, yemek ve sağlık hizmetleri dahil devletimizin imkanlarından faydalanmaları sağlanmıştır. Tahsis süresinin dolmasını müteakip bu sığınmacıların bir kısmı Elazığ ilinde bulunan Göçmen Merkezi’ne intikal ettirilmiştir.
  • Sığınmacıların yasal statüleri konusunda çalışmalar yapılmış ve sığınmacılara yönelik olarak yasal statü ve müracaat yollarına dair bilgilendirmeler verilmiştir.
  • Göç İdaresi Başkanlığından koruma talep etmeyenlerin konaklama, sağlık ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürütülmüştür.

   Derneklerimizin kısaca özetlenen bu çalışmaları esasen gece gündüz ve hız kesmeden devam etmektedir. Hâlihazırda Eskişehir’de 144, Bursa’da 60 ve Ankara’daki 65 sığınmacı haricinde başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerimizde bulunan Kırım Tatar sığınmacılar platformumuz üyesi ve üyesi olmayan teşkilâtların katkıları ile sağlanan yardımlarla misafir edilmektedir. Sayısı sürekli değişiklik arz eden Kırım Tatar sığınmacıların konaklama (ev, yurt, apart, misafirhane kiralamaları vb), yeme-içme, mutfak masrafları, sağlık giderleri, bebek gıdaları ve özel hasta diyet gıdaları dahil her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına kesintisiz olarak devam edilmektedir. Başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerde bulunan dernek ve vakıflarımıza müracaatta bulunan Kırım Tatar sığınmacılara da yasal statüleri hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmış; acil sağlık, nakit, gıda ihtiyaçları  ile iş bulmaları hususuna kadar geniş çapta yardım ve destek te sağlanmıştır. Bu çalışmalarımıza da kesintisiz ve derneklerimizin imkânları ölçüsünde devam edilmektedir.

  Bu çerçevede Platformumuz çatısı altında bir araya gelen derneklerimizin 2022 yılının Mart ayından bugüne kadar geçen 8 aylık sürede sığınmacılara yapmış olduğu nakdî yardımların tutarı 1.500.000,00 TL’yi, aynî yardımların tutarı ise 600.000,00 TL’yi aşmış bulunmaktadır.

  Derneklerimizce yapılan yardımlara katkı veren tüm hayırseverlere bu vesile ile teşekkürü bir borç biliriz.

  Maalesef ki gelinen noktada Platformumuza bağlı derneklerimizin ve dernek yöneticilerimizin, takip eden dostlarımızca da bilinen ve fedakârca devam ettirilen gayret, emek ve çabalarına karşın; hiç bir kurumsal yapısı olmayan bir grup tarafından, Türkiye’deki Kırım Tatar teşkilâtları hakkında saygısızca bir tezvirat kampanyası sürdürülmektedir. Bir süredir millî hareketimiz üstünde tahakküm kurma çabası da olan bu grup, derneklerimizin çalışmalarını göz ardı etmekte ve tamamen gönüllü bir şekilde sürdürülen ama önemli bir etki yaratan çalışmalarımızı önemsizleştirmeye çalışmaktadır. Kırım Tatar halkının tüm dünyaya örnek olmuş ve büyük başarılar elde etmiş öz yönetim organlarının itibarının arkasına saklanmak ve demokratik milli prensiplerimizden uzaklaşarak bencilce yöntemlerle istişareden kaçmak, son derece olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

  Söz konusu grup tarafından Meclis adı da kullanılarak Türkiye’de yürütülen ofis açma çalışmaları ise bu sonuçlardan biridir.

  1917 Kırım Tatar Milli Kurultayı’nın ışığı ile birlikte sürgünün tecrübesinde gelişen milli hareketimizin ilke ve prensiplerini benimseyerek çalışmalarını sürdüren Türkiye’deki Kırım Tatar Teşkilâtları bu girişimleri üzüntü içerisinde takip etmektedir.

   Halkımızın, vatanımızın içinde bulunduğu olağan üstü şartlar ve vaziyet karşısında birlik ve beraberlik, geleceğe umutla bakmak ve geleceğimiz için büyük bir iradeyle çalışmak Bizlerin vazifesidir.

  Geleceğimiz için doğru olan neyse onu yapacağız.

  Saygılarımızla.

  Pin It