Elif Hendem'in "Yıldız Dergisi - Kırım Türkçesi Derlemeleri II" başlıklı Yüksek Lisans Tezinin (Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitütüsü - 2008) konusunu; Yıldız Dergisi'nin çeşitli sayılarında yayımlanan Çerkez Ali'nin "Cümertlik" ve Huriye Edemova'nın "Baş Yazısı" adlı romanları oluşturmaktadır.