Yazılar

Zafer Karatay
09.12.2017

"Numan Çelebi Cihan, Cafer Seydahmet ve Abdülhakim Hilmi Ârifzâde’nin öncülüğündeki bu gençler Çarlık rejimine karşı amansız bir düşmanlık beslemekte ve Kırım Tatarlarının kendi millî kaderlerine sahip olmaları gereğine yürekten inanıyorlardı."

 Av. Namık Kemal Bayar
 25.11.2017

Bundan tam yüzyıl önce bugünler Kırım Tatarlarının anayurdu Kırım yarımadasında millî hareket ve mücadelenin oldukça heyecanlı ve aktif hareketleri yaşanıyordu. Birinci Dünya Savaşı Rus Çarlığı için yıkımın başlangıcı olmuş ve Çarlığın her yerinde ihtilaller, iç çatışmalar ve çarpışmalar olanca hızı ile devam ediyordu.

Tuncer Kalkay
07.03.2017

Ukrayna’daki iç karışıklığı fırsat bilen Rusya, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak, bağımsız bir devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırarak, üç yıl önce Kırım Tatarlarının Vatanı Kırım’ı işgal etmişti.

Av. Namık Kemal Bayar
07.03.2017

Kırım Tatar diasporası, Kırım’ın 1783’te Rusya tarafından ilk kez işgali sonrasında başlayan insanlık suçlarının ilk mağdurlarının bugünkü nesillerinden oluşmaktadır. İki yüzyıldan fazla bir tarihe sahip olan Kırım Tatar diasporası geçen zamana karşın vatanları Kırım’a bağlarını, özlemlerini, vatana hizmet duygu ve isteğini yaşatmaktadır.

Nail Aytar
15.02.2016

1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca anlaşmasının ilk maddesi olan Kırım Hanlığının bağımsızlığı bizler için her zaman istenen, arzu edilen bir olay olarak görülmesine rağmen bu madde Rusya’nın Kırım’ı işgali için atlama taşı olmuştur. Uygun gibi görünen ve konjonktürü gözetmeyen şartlar sizin yok olmanızın başlangıcı olabilir. Yani Kırım Hanlığının yıkılıp ortadan kaldırılması Kırım’ın bağımsızlığı üzerinden yapılmıştır. Uluslararası politika ayrı bir mantık ve realite üzerinden çalışmakta elde edilen sonuçlar üzerinden değerlendirilmektedir.

Av. Namık Kemal BAYAR
05.02.2016

İlki 2009 yılında işgal edilmemiş anavatanında toplanan Dünya Kırım Tatar Kongresi, aradan altı yıl geçtikten sonra 2015 yılının yaz aylarında Ankara’da Genel Kurulunu topladı. Vatanın bir kez daha emperyalist Rusya tarafından işgalinden sonra yapılan bu toplantıya 14 ülkeden 184 sivil Toplum Kuruluşu’nu temsilen 400 civarında delege ve 250 kadar davetli ve misafir Kongrenin II. Genel Kurul toplantısına katıldı.