İstanbul’da 31 Mart 2011 tarihinde Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Meşhur Kırım Tatar Romancısı Cengiz Dağcı için “Türk Dünyasında Zirve Şahsiyetler: Cengiz Dağcı” adı ile bir toplantı düzenlenecek.
 
Prof. Dr. Emel Kefeli başkanlığındaki Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından tertiplenen, Kırım Tatar romancısı Cengiz Dağcı’yı konu alan “Türk Dünyasında Zirve Şahsiyetler: Cengiz Dağcı” adlı  bilimsel toplantı 31 Martta Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin Göztepe’deki konferans salonunda gerçekleştirilecek.
 
3 ayrı oturum halinde yapılacak olan toplantı saat 9.45’te başlayacak. Toplantıda Prof. Dr. Nadir Devlet  - “Cengiz Dağcı’nın Yetiştiği Çevre 20. Yüzyılda Kırım Tatarları”, Doç. Dr. Abdülvahap Kara - “Cengiz Dağcı ve Türkistan Lejyonerliği”, Zafer Karatay - “İnsan Olarak Cengiz Dağcı”, Prof. Dr. İnci Enginün - “Cengiz Dağcı: Sessiz Şöhret”, Prof. Dr. İbrahim Şahin - “Edebi Kimliği ile Cengiz Dağcı”, İsa Kocakaplan - “Londra’da Cengiz Dağcı ve Bir Ömrün Muhasebesi”, Dr. Mustafa Çetin - “Cengiz Dağcı’nın Londrası”, Prof. Dr. Sema Uğurcan - “Hayattan Esere Cengiz Dağcı”, Prof. Dr. Naciye Yıldız - “Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Halk Unsuru”, Doç. Dr. Zuhal Yüksel - “Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Tarih” ve Prof. Dr. Orhan Söylemez - “Cengiz Dağcı ve Cengiz Aytmatov’da Cengiz Han Algılaması” konularında bildiriler sunacak.
 
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Göztepe Kampüsünde 31 Mart 2011 tarihinde düzenlenecek “Türk Dünyasında Zirve Şahsiyetler: Cengiz Dağcı” adlı toplantı aşağıdaki gündem dahilinde gerçekleştirilecektir.
 
GÜNDEM:
9:45 - 10:00  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
10:00-10:30 Açılış Konuşmaları
 
I. OTURUM (10:30 – 11:30)  Oturum Başkanı: Prof. Dr. İnci Enginün
10:30 – 10:50 Prof. Dr. Nadir Devlet
“Cengiz Dağcı’nın Yetiştiği Çevre 20. Yüzyılda Kırım Tatarları”
10:50 – 11:10 Doç. Dr. Abdülvahap Kara
“Cengiz Dağcı ve Türkistan Lejyonerliği”
11:10-11:30 Zafer Karatay
“İnsan Olarak Cengiz Dağcı”
 
ÖĞLE YEMEĞİ (12:00 – 13:00)
 
II. OTURUM (13:30 - 15:35) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nadir Devlet
13:30 – 13:50 Prof. Dr. İnci Enginün
“Cengiz Dağcı: Sessiz Şöhret”
14:35 – 14:55   Prof. Dr. İbrahim Şahin
“Edebi Kimliği ile Cengiz Dağcı”
14:55 – 15:15 İsa Kocakaplan
“Londra’da Cengiz Dağcı ve Bir Ömrün Muhasebesi”
15:15 – 15:35 Dr. Mustafa Çetin
“Cengiz Dağcı’nın Londrası”
 
ARA (15:35-15:50)
 
 III. OTURUM (15:50 - 17:10) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emel Kefeli
15:50 – 16:10 Prof. Dr. Sema Uğurcan
“Hayattan Esere Cengiz Dağcı”
16:10 – 16:30 Prof. Dr. Naciye Yıldız
“Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Halk Unsuru”
16:30 – 16:50 Doç. Dr. Zuhal Yüksel
“Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Tarih”
16:50 – 17:10 Prof. Dr. Orhan Söylemez
“Cengiz Dağcı ve Cengiz Aytmatov’da Cengiz Han Algılaması”
 
DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ

 

Pin It