•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Derneğimiz tarafından orijinali Türkçe olarak yazılmış ve Ukraince tercümesi de hazırlanmış iki adet mektup Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Volodimir Zelenskıy’e ulaştırılmak üzere 10.06.2020 tarihinde Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Sayın Andrii Sybiha’ya iletilmiştir. Mektupların içeriği 20 Mayıs 2020 tarihinde Kıyiv’deki basın toplantısı sırasında Rusya’ya karşı yaptırımların Kırım’da işgal bitinceye kadar devam ettirileceğinin dile getirilmesi, Kırım Tatarları ile Kırım’dan sorumlu özel bir çalışma grubunun kurulacağının bildirilmiş olması, Ukrayna’nın Kırım Tatar halkı için kutsal önem arz eden Ramazan ve Kurban Bayramlarını resmî takvime ekleme yönündeki yaklaşımı ve Ukrayna Enformasyon Politikaları Eski Bakan Yardımcısı Sayın Emine Ceppar Hanımefendinin Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcılığı makamına getirileceğinin açıklanması sonrasında oluşturulmuştur.

  Mektupların orijinal metinleri aşağıda yer almaktadır. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız…

                                                                                                                                                                                       Kırım Derneği Genel Merkezi


  10.06.2020
  Ankara

  Volodımır Oleksandrovıç Zelenskıy
  Ukrayna Cumhurbaşkanı

  Sayın Cumhurbaşkanı,

  Sizlere Türkiye’de yaşayan Kırım Tatar diasporası adına, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Kırım Derneği) olarak en derin saygılarımızı sunarız.

  Bildiğiniz üzere, dünya üzerinde en kalabalık Kırım Tatar diasporası Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamakta olup Derneğimiz bu diasporanın en büyük teşkilatı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 1955 senesinde kurulan Derneğimiz, 1917’de toplanan I. Kırım Tatar Millî Kurultayı’nın Dışişleri ve Savaş Bakanı Cafer Seydahmet Kırımer’in Türkiye’ye taşıdığı, Kırım Tatar Millî Kurultayı prensipleri doğrultusunda çalışmaktadır. Derneğimizin faydalı çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından 21 Aralık 1992 tarihinde kamu yararına çalışan dernekler statüsü verilerek taltif edilmiştir. Derneğimizin çalışmaları; Kırım Tatar kültürünü yaşatmak, bu kültürü Türkiye’de ve dünyada tanıtmak ve Kırım Tatar Millî Hareketi’ne ulusal ve uluslararası her platformda destek vermek için planlanmaktadır. Çalışmalarımızın esas maksadı; halkımızın Moskova idaresi tarafından gasp edilen haklarını tekrar kazanmasını, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan dilimizin korunmasını ve halkımızın vatanımız Kırım’da huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamaktır.

  Bu temellerden hareketle, özellikle 2014 yılının Şubat ayında başlayan Kırım’ın geçici işgalinden bugüne, Kırım Derneği olarak Kırım Tatar Millî Meclisi’ne ve Ukrayna’ya, uluslararası hukuk normları ve insan hakları prensipleri çerçevesinde, mümkün olan her türlü desteği vermeye çalışmaktayız. Bu doğrultuda Türk kamuoyunun Ukrayna hakkındaki bilgi eksikliğini gidermek ve Kırım Tatarları ile Ukrayna’nın birlikte sürdürmekte oldukları mücadeleyi vatandaşları olduğumuz ülkede anlatmak suretiyle Rusya’nın yürüttüğü enformasyon savaşına karşı ciddi bir direniş sergilemekteyiz. Ukrayna kültürünün ve tarihinin Türkiye’de tanıtılmasının, Türkiye ve Ukrayna toplumlarının dostluğunun derinleşmesi ve bu iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın çok güçlü temeller üzerine yerleşmesi için bir ön koşul olduğuna inanmaktayız. Kırım’ın ve Ukrayna’nın yerli halkı (indigenous people) olan ve dünyadaki en büyük diasporası Türkiye’de bulunan biz Kırım Tatarları, bu inancımız doğrultusunda iki ülke arasında bir köprü vazifesi görmek için çabalamaktayız.

  Bu çalışmalarımızın Türkiye’de önemli kazanımlar elde etmemizi sağladığını mutlulukla gözlemlemekteyiz. Bu kazanımlara ulaşmamızda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurumları ile Derneğimiz mensuplarının çalışmalarının yanı sıra; Ukrayna’nın Türkiye’deki diplomatik misyonlarının destekleri de yadsınamaz. Bunun yanı sıra, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın uluslararası platformlarda Kırım Tatar halkına olan desteğini ifade ediyor olmasını memnuniyetle takip etmekteyiz. Ukrayna’nın Türkiye’deki ve dünyadaki diplomatik misyonlarında çalışmakta olan tüm personeline teşekkürü bir borç bildiğimizi bilmenizi isteriz. Özellikle belirtmek isteriz ki, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi ekselansları Sayın Andriy Sıbiha beyefendinin çalışmalarımızın her aşamasında gösterdiği destekleyici tavır ile idaresinde Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği ve konsoloslukları tarafından yürütülen faaliyetler Kırım Tatar diasporası tarafından takdirle karşılanmaktadır. Kendisinin olaylara yaklaşımı, devam etmekte olan çalışmaların üst seviyelere çıkmasını mümkün kılmıştır.

  Sayın Cumhurbaşkanı,

  2014 senesinde gerçekleşen geçici işgal sonrasında, Ukrayna ve Kırım Tatarları arasında yeniden şekillenen ilişkiler, uzun yıllar boyunca Ukrayna tarafından göz ardı edilen taleplerimizin yerine getirileceği yönünde büyük bir beklenti yaratmıştır. İşgalin başladığı günden bugüne sürekli olumlu yönde ilerleyen bu ilişkiler, zat-ı alinizin Ukrayna Cumhurbaşkanlığı görevine geldiği günden sonra da geriye gitmemiştir. 20 Mayıs 2020 tarihinde, Kıyiv’de yaptığınız basın toplantısı sırasında Rusya’ya karşı yaptırımları Kırım’da işgal bitinceye kadar devam ettireceğinizi dile getirmiş olmanız ve Kırım Tatarları ile Kırım’dan sorumlu özel bir çalışma grubunun kurulacağını bildirmiş olmanız, halkımızın taleplerinin karşılıksız olmadığının bir işareti olarak değerlendirilmiştir. Kırım’daki işgalin sona erdirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların Ukrayna yönetiminin gündeminde yerini korumasının, bölgemizde güvenlik ve huzurun sağlanması ve Ukrayna’nın aydınlık bir geleceğe emin adımlarla yürümesi için bir gereklilik olduğu görüşündeyiz. Bu kararların yanı sıra, Ukrayna’nın Kırım Tatar halkı için kutsal önem arz eden Ramazan ve Kurban Bayramlarını resmî takvime ekleme yönündeki yaklaşımı, Diasporada, Kırım’da ve Ukrayna’da yaşayan halkımız arasında çok olumlu karşılanmıştır. Aynı zamanda, Ukrayna Enformasyon Politikaları Eski Bakan Yardımcısı Sayın Emine Ceppar hanımefendinin, Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcılığı makamına getirilmesinin gündeme alınması Kırım Tatar halkı için çok anlamlıdır. Bir Kırım Tatarının, Ukrayna dış politikasının önemli makamlarından birisine getirilmesi Ukrayna’nın halkımıza olan dostluğunun ve güveninin önemli bir göstergesi olarak kabul edilecektir. 2 Haziran 2020 tarihinde, Ukrayna Yüksek Şurası’nın dünya ülkeleri hükümetlerini, parlamentolarını ve uluslararası örgütleri, 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgününü bir soykırım olarak kabul etmeye ve Rusya’nın Kırım Tatar halkına uyguladığı baskıları kınamaya davet etmek yönünde aldığı kararı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Ukrayna’nın halkımıza desteğini gösteren bu karar, halkımızın uzun yıllardır sürdürdüğü hak mücadelesinde elde edilmiş önemli bir kazanımdır.

  Sayın Cumhurbaşkanı,

  Bütün bu olumlu gelişmelerin yeni çalışmaların ve işbirliklerinin önünü açacağını düşünmekteyiz. Bu şekilde, Kırım Tatar Millî Meclisi’nin uzun zamandan beri talep ettiği Ukrayna Anayasası’nda Kırım Tatar halkının ve Kırım’ın statüsünün yeniden tanımlanması çalışmalarının hız kazanacağını ümit etmekteyiz. Sizin daha önce de belirttiğiniz şekilde, bu konuların tarafınızdan incelenmesi ve Ukrayna Yüksek Şurası’na getirilmesi, baskı ve zulme uğramış Kırım Tatarlarının Ukrayna’dan beklentilerinin en başında gelmektedir. Halkımızın yerli halk olmaktan kaynaklanan haklarının Ukrayna Anayasasında yapılacak düzenlemelerle garanti altına alınmasının, Kırım Tatarlarının rehabilitasyonu, sürgün yerlerinde yaşamakta olan insanlarımızın vatanlarına dönüşleri ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün yeniden tesisi için çok önemli bir adım olacağına inanmaktayız.

  Bütün siyasi hareketlerini inandıkları evrensel insanlık değerleri ve uluslararası hukuk normları çerçevesinde düzenleyen biz Kırım Tatarları doğru ve haklının yanında olmaya her zaman devam edeceğiz. En derin saygılarımızı sunarız.

  Kırım Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu adına,
  Mükremin ŞAHİN
  Genel Başkan


  10.06.2020
  Анкара

  Президенту України
  Володимиру Олександровичу Зеленському

  Шановний пане Президенте,

  Генеральний центр товариств культури та взаємодопомоги кримських тюрків (Кримське товариство) від імені кримськотатарської діаспори Туреччини висловлює Вам свою глибоку повагу.

  Як Вам відомо, найбільша діаспора кримських татар проживає на території Турецької Республіки, а наше товариство здійснює свою діяльність як найбільша організація цієї діаспори. Наше товариство було засновано у 1955 році та у своїй роботі керується принципами Першого Курултаю кримських татар, що відбувся у 1917 році, які привіз в Туреччину Джафер Сейдамет, Міністр закордонних справ та оборони Першого Курултаю кримських татар. 21 грудня 1992 року Кабінет міністрів Турецької Республіки за корисну роботу, надав нашому товариству особливий статус «товариства, що працює на користь громадських інтересів». Робота нашої спілки спрямована на підтримку кримськотатарської культури, на представлення цієї культури в Туреччині та в світі, для підтримки кримськотатарського національного руху на національних та міжнародних платформах. Головна мета нашої роботи полягає в тому, щоб наш народ повернув свої права, які захопила влада Москви, щоб захистити нашу мову, якій загрожує вимирання, і забезпечити мир та безпеку нашому народу на нашій батьківщині – в Криму.

  Спираючись на ці основи, особливо починаючи з часу тимчасової окупації Криму у лютому 2014 та по сьогодні, Кримське товариство намагається надати підтримку Меджлісу кримськотатарського народу та Україні в рамках норм міжнародного права та принципів прав людини. У зв’язку з цим, ми чинимо серйозний опір розв’язаній Росією інформаційній війні, забезпечуючи турецькій громадськості правдиву інформацію про Україну та пояснюючи громадянам країни проживання спільну боротьбу кримських татар та України. Ми віримо, що популяризація української культури та історії в Туреччині є необхідною умовою для поглиблення дружніх відносин між турецьким та українським суспільствами, а також для встановлення стратегічного партнерства між двома країнами на дуже міцних засадах. Згідно з цим, ми, кримські татари - корінний народ (indigenous people) Криму та України та чия найбільша діаспора знаходиться в Туреччині, працюємо для того, щоб виконувати роль містка між двома країнами.

  Ми раді зазначити, що завдяки нашій діяльності нам вдалось досягти значних успіхів у Туреччині. Досягненню цих успіхів сприяла співпраця членів нашого товариства з державними установами Турецької Республіки, а також безперечна підтримка дипломатичних представництв України в Туреччині. Водночас, ми з радістю спостерігаємо за тим, що Міністерство закордонних справ України висловлює свою підтримку кримськотатарському народу на міжнародних платформах. Ми також хочемо, щоб ви знали, що ми глибоко вдячні всьому персоналу дипломатичних представництв України в Туреччині та світі. Зокрема, хотіли б відзначити, що підтримка високоповажного посла України в Турецькій Республіці пана Андрія Сибіги та робота, яка проводиться Посольством України та консульськими установами під його керуванням високо оцінюється кримськотатарською діаспорою. Його підхід до подій дав можливість роботі, яка наразі продовжується, піднятися на більш високий рівень.

  Шановний пане Президенте,

  Відновлені після тимчасової окупації 2014 року відносини між Україною та кримськими татарами породили велике сподівання, що наші вимоги, які Україна ігнорувала протягом багатьох років, будуть виконані. Ці відносини, які позитивно прогресували з початку окупації, не зіпсувалися і після того, коли Вас, Ваша Високоповажносте, обрали Президентом України. Те, що під час прес-конференції 20 травня 2020 року в Києві Ви зазначили, що Ви продовжуватимете запроваджувати санкції проти Росії, поки не закінчиться окупація Криму, і що буде створена спеціальна робоча група, відповідальна за кримських татар та Крим, оцінюється як ознака того, що вимоги нашого народу були почутими. Ми вважаємо, що робота спрямована на припинення окупації в Криму, залишається на порядку денному української влади, і є необхідною умовою забезпечення безпеки та миру в нашому регіоні та впевненого крокування України у світле майбутнє. Разом з цими рішеннями, підхід України щодо додавання до офіційного календаря священних для кримськотатарського народу свят Рамазан та Курбан байрам був дуже позитивно сприйнятий нашим народом, який проживає в діаспорі, в Криму та в Україні. Разом з цим, розгляд питання щодо призначення пані Еміне Джаппарової, колишнього заступника Міністра інформаційної політики України, на посаду першого заступника Міністра закордонних справ України, є дуже значущим для кримськотатарського народу. Призначення кримського татарина до одного з найважливіших органів української зовнішньої політики буде вважатися важливим показником дружби та довіри України до нашого народу. Ми вітаємо рішення Верховної Ради України про звернення до урядів, парламентів та міжнародних організацій визнати депортацію кримських татар 1944 року геноцидом та засудити порушення Російською Федерацією, як державою-агресором, прав і свобод кримськотатарського народу, яке було прийнято 2 червня 2020 року. Це рішення свідчить про підтримку Україною нашого народу та є важливим досягненням у багаторічній боротьбі за права кримськотатарського народу.

  Шановний пане Президенте,

  Ми вважаємо, що всі ці позитивні зрушення відкриють нові можливості для активізації нашої співпраці. Таким чином, ми сподіваємось на пришвидшення роботи щодо переосмислення статусу кримськотатарського народу та статусу Криму в Конституції України, який протягом тривалого часу вимагає Меджліс кримськотатарського народу. Як Вами і раніше було зазначено, розгляд цих тем з Вашого боку, а також їхнє внесення до Верховної Ради України є найбільшим очікуванням від України з боку кримських татар, які опинились під тиском та пригніченням. Ми віримо в те, що гарантування прав нашого народу, як корінного народу Криму, шляхом внесення поправок до Конституції України буде дуже важливим кроком до реабілітації кримських татар, повернення на Батьківщину наших співвітчизників, які проживають в місцях депортації, та відновлення територіальної цілісності України.

  Ми, кримські татари, які у своїй політичній діяльності керуються глобальними людськими цінностями, у які віримо, та нормами міжнародного права, завжди будемо з тими, на чиєму боці правда. З глибокою повагою,

  Від імені членів правління генерального центру Кримського товариства,
  Мюкремін Шахін
  Генеральний голова

  Pin It